Terminologie

 

SLOVNÍK TEREMÍNŮ VE VZTAHU K ZÁŠTITĚ JAPONSKÉHO MEČE TSUBA

 

ČEPEL - několik důležitých termínů

 

KOSHIRAE – základní pojmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku

SLOVNÍK TEREMÍNŮ VE VZTAHU K ZÁŠTITĚ JAPONSKÉHO MEČE TSUBA

 

Slovník není řazen abecedně , ale podle nadřazených tématických celků , pod nimiž se budou nacházet jednotlivá hesla.Abecední uspořádání by vzhledem k rozsahu mohlo vést k nepřehlednosti.

Nadřazené tématické celky :    ANATOMIE TSUBY

                                              POUŽITÉ MATERIÁLY

                                              VÝZDOBNÉ TECHNIKY

                                              SPECIÁLNÍ VÝRAZY SE VZTAHEM K CUBÁM

                                            

                                             

1) ANATOMIE TSUBY

HIRA DŽI – plocha záštity

DŽIGANE – kov , z  něhož je tsuba zhotovena

SEPPA DAI -  Podstavec pro distanční podložku SEPPA.Může být buď v rovině s HIRA DŽI , nebo být vyvýšen – NAKADAKA či zapuštěn – NAKABIKU. 

Na SEPPA DAI se někdy nachází signatura MEI , a to v jakékoliv podobě , ať jako TAGANE MEI, KAKIHAN či KAÓ.

HICU ANA – Na tsubě se může , ale nemusí vyskytovat jeden nebo dva otvory pro nožík KOGATANA (KOZUKA) , jehlici KÓGAI či ,,koňskou jehlu“ UMABARI (BAŠIN).

V případě obou otvorů na tsubě mluvíme o RJÓ HICU ANA , samostatně se pak zvou podle účelu KÓGAI HICU ANA a KOZUKA (KOGATANA) HICU ANA.

UDE NUKI ANA – Pár otvorů pro portepe  (zápěstník) .Občas se lze setkat s párem velmi malých otvorů po straně , v úrovni HICU ANA ,ale v tomto případě se nejedná o UDE NUKI ANA , ale o otvory , jimiž býval meč někdy napevno přivázán k pochvě.Dle vysvětlení Šimada sensei z Tokia se jedná o tzv.Sacuma tsuba (nezaměňovat se stejnojmenným typem záštit s výzdobou typickou pro knížectví Sacuma) a význam zašněrování meče spočíval v přísné jurisdikci Tokugawského šógunátu , kdy měli sice samurajové nařízeno nosit pár mečů , ale jejich použití v šarvátkách bylo velmi přísně trestáno (seppuku).Proto aby se samurajové v knížectví Sacuma vyhnuli pokušení tasit a zaplést se z prchlivosti do neblahé události , nosili meč zavázaný a v případě opravdu závažných důvodů šňůrku přetrhli a tasili.Mělo to svou logiku v Sacumě , kde polovinu populace tvořili samurajové a riziko střetů s mečem v ruce mohlo být větší než v jiných knížectvích , ale podle Kodžima sensei  zde mohl hrát roli i fakt , že samurajové ze Sacumy často tloukli plebejce meči zasunutými v pochvě , proto šňůrka mohla zabraňovat samovolnému tasení při úderu.

NAKAGO ANA – Otvor pro řap čepele NAKAGO.Občas se můžeme setkat se stopami úprav otvoru na konkrétní řap , a to vložkami z mědi SEKIGANE či KUČIBENI , či naborcením materiálu , občas pomocí dláta TAGANE či punců.

UMEGANE – zaplombování nepoužívaných otvorů HICU jiným materiálem , např.olovem.

MIMI – okraj cuby , na němž mohou být zkoumány jinde nezřetelné materiálové a kovářské efekty  železné záštity (např.TEKOCU) Může být v celé řadě variant.MARU MIMI – kulatý okraj KAKU MIMI – hranatý okraj KAKUMIMI KONIKU – hranatý , mírně zaoblený okraj  UČI KAEŠI MIMI údery naborcením zbytnělý okraj  DOTE MIMI – (dote =hráz) plasticky vystouplý okraj kulatého průřezu  HIRA DOTE MIMI plasticky vystouplý okraj oválného průřezu  KAKU DOTE MIMI – plasticky vystouplý okraj hranatého průřezu OKESOKO MIMI  (,,Dno kbelíku“) – plasticky vystouplý okraj obdélníkového průřezu ČÚKÚ DOTE MIMI – plasticky vystouplý okraj kulatého průřezu , uvnitř dutý , zhotovený buď v jednom kuse s tsubou , nebo zhotovený ze stejného materiálu zvlášť a posléze připojený. SUKI NOKOŠI MIMI – okraj vzniklý při výzdobné technice SUKI NOKOŠI ,,odryto a ponecháno“ . V tomto případě má okraj původní tloušťku plátu , směrem od okraje se zužujícího aplikací techniky zahloubeného reliéfu.

FUKURIN – kroužek , většinou zhotovený z jiného kovu než tělo tuby , lemující její okraj MIMI.Stejným výrazem se označuje ozdobné kování samurajské zbroje , což by mohlo etymologicky objasnit původ termínu.Existuje celá řada typů , například NAME FUKURIN (hladký) , ITO FUKURIN (tenká obroučka lemující extrémně zúžený okraj , ito = nit , vlákno , WARI IRE FUKURIN (,,vložený do rozděleného“ )spočívající ve vložení FUKURIN do drážky , odryté uprostřed obvodu MIMI , a další.

KATA – tvar obrysu tsuby , existující v celé řadě variant.MARU GATA –kruhová záštita , NAGAMARU (,,dlouhý kruh“) – elipsa , KAKU GATA – čtverec , TATEKAKU GATA –kosočtverec , SUMIKIRI KAKU GATA – čtverec s ostře odříznutými rohy , NADE KAKU – čtverec se zaoblenými rohy , AORI GATA ,= ŠÓDEI GAKA – vejčitý tvar , KIKU GATA – tvar chryzantémy , MOKKÓ GATA – čtyřlístek , SUMIKIRI MOKKÓ – čtyřlístek se seříznutými okraji laloků , IRI MOKKÓ – čtyřlístek s hlubokým zakrojením laloků čtyřlístku v těle tsuby ,YATSU MOKKÓ – osmilaločný tvar , FUTACU MOKKÓ – horizontálně dvojlaločný tvar , MUCU MOKKÓ – šestilaločný tvar , DŽÚ MOKKÓ –desetilaločný tvar , OTAFUKU MOKKÓ – kosočtverečně pootočený čtyřlístek , KAKU MOKKÓ = DŽÚDŽI MOKKÓ – tvar kříže , matematického znaménka plus , KAWARI GATA – nestandartní tvar , KOBUŠI GATA – nepravidelný tvar evokující kámen ,kobuši = sevřená pěst ,  HAKKAKU GATA – osmihran HAMIDAŠI CUBA –záštita na dýku hamidaši s charakteristickým tvarem , daným menší velikostí , takže místo otvorů HICU se v záštitě po stranách vyskytují jen výřezy.

AOI GATA – ve tvaru čtyřlístku , připomíná tvar MOKKÓ , ale liší se od něj hrotitým výběžkem uprostřed každého ze čtyř laloků a s doplněním čtyř vybrání srdíčkového tvaru inošiši me - ,,oka divočáka“ , HATO GATA – ve tvaru holuba , posla boha války Hačimana.CURUMARU KATA – ve tvaru jeřába , DAIGAKU GATA – vertikálně dvojlaločný tvar , CUČIZARA GATA  v průřezu tvar talíře (sara) , WAN GATA – v průřezu tvar misky (wan)

 

2) POUŽITÉ MATERIÁLY                                                               Zpět

TECU – železo

TANSOTECU – uhlíkatá ocel , moderní výraz

IROGANE - ,,barevný kov“ , míněny různé měkké kovy

ŠAKUDÓ – slitina mědi (cca 95%) se zlatem (cca 5%) , posléze patinováním v arzénovém louhu získává černou až černofialovou barvu.

ŠINČÚ – slitina mědi a zinku , mosaz.

SAHARI – slitina mědi , cínu a olova , vyznačující se bíle žlutou barvou.

RÓGIN (,,mlhavé stříbro“) – slitina mědi s velkým poměrem stříbra –  podle některých autorů je RÓGIN totožný se slitinou ŠIBUIČI

ŠIBUIČI , slitina čtyř dílů mědi a dílu stříbra , má hnědou až nazelenalou patinu.

KUROŠIBUIČI – velice temná forma šibuiči

SUDÓ – čistá , nerafinovaná měď.Viz též JAMAGANE , NIGUROME.

AKA KIN -,, červené zlato“ , slitina zlata s mědí

AO KIN - ,, bledé zlato“ , slitina zlata se stříbrem

SUAKA – červená měď

ŠIROME – cín

SENTOKU – slitina mědi , olova , cínu a zinku , přičemž bylo účelem napodobit staré čínské bronzy , lily se z něj i mince.

 

3) VÝZDOBNÉ TECHNIKY                                                              Zpět

 SUKAŠI BORI – vybrání , pozitivní i negativní silueta , kombinovaná z řadou dalších výzdobných technik , naoř.rytinou, prováděla se navrtáním řady otvorů , které se propilovaly jehlovým pilníčkem či prosekaly dlátem TAGANE.Má celou řadu variant , například

 KAGE SUKAŠI - ,,stínové vybrání “. – prostá negativní silueta , nazývaná také podle čínské dichtomie jin – jang IN NO SUKAŠI či IKE SUKAŠI ( ike = rybník) MOJÓ SUKAŠI (mojó = vzor , dezén) ,

 DŽI SUKAŠI – prostá pozitivní silueta ,

 KO SUKAŠI – malé vybrání ,

 NIKUBORI DŽI SUKAŠI  - reliéfně dorývaná pozitivní silueta , přičemž okraj MIMI zůstává zachován.V případě , že rytí je provedeno včetně MIMI , mluvíme o ,,kulatém rytí “ MARUBORI či  ,, kompletním rytí “   ZENBORI ,  přičemž někteří autoři oba pojmy směšují.

 ITO SUKAŠI - ,,nitkové vybrání “ sukaši s tenkými liniemi jako nit , občas se provádělo  tak , že se provedlo širší snažší vybrání  a poté se údery kladiva naborcením železa linie vybrání zúžily.

ŠIHÓ INOME SUKAŠIAOI GATA či MOKKÓ GATA tsuba se čtyřmi srdíčkovými vybráními ( inošiši me - ,,oko divočáka“)

 UDE NUKI SUKAŠI – malé vybrání pro portepe , většinou v podobě dvou otvorů na  straně rubu čepele.

 UBU SUKAŠI  - ,,tupé sukaši , vybrání se zakulacenými hranami.

JASURI ME – (jasuri = . ,,pilník”) ,dekor připomínající stopy po pilníku , vysekával se však pomocí dláta TAGANE a má řadu variant ,

 AMIDA JASURI ,vysekané radiálně od SEPPA DAI k okraji.Jméno má podle svatozáře buddhy Amidy , podle podoby se slunečními paprsky se též nazývá HI AŠI JASURI (hi aši = sluneční paprsky)

 OKINA JASURI – kruhové linie jsou soustředně vysekány podél vnější linie tsuby , jsou různě dlouhé i tenké a mohou zasahovat i do SEPPA DAI. Pojmenování pochází podle vousu starého muže , který tato technika údajně připomíná.

ŠIGURE JASURI – jsou li linie JASURI ME na HIRA DŽI poněkud našikmo ( šigure = mžení , mírný deštík , který této technika připomíná.)

, ŠINO JASURI – pokud je JASURI ME kolmé (rovnoběžné s nakago ana).Název má podle lijáku šinocuki no ame -,,déšť jako malé bambusy “ , který připomíná.

NEKOKAKI JASURI – jak napovídá název ,,kočičí škrábance “ , připomíná tato technika stopy kočičích drápů.Na cubách se vyskytuje jen vzácně , častější je na KOZUKA a KÓGAI.

IŠIME – povrch tsuby se naseká tenkým dlátem TAGANE (rýžkování) , takže připomíná povrch kamene,podle čehož získala tato technika jméno.

CUČIME – povrch se oťuká kladivem , čímž je dosaženo struktury.

MIGAKIDŽI – používá se i varianta DŽIMIGAKI , povrch tsuby se leští , až dosáhne kvalit vyleštěného bronzového zrcadla.Často slouží coby podklad pro další výzdobné techniky.

NANAKO – podle starého čtení ,,rybí jikry”(Hakuseki , hončó gunkikó).Povrch se kontinuálně puncuje raznicí , čímž je vytvořen vzor rybího kaviáru.Prováděl jí specializovaný řemeslník NANAKOŠI.Raznice mohly mít jednu i více vypouklin , existovala řada variant ,

 DAIMJÓ NANAKO – u něhož je každá linie rovnoběžná s okolními

 TACUTA NANAKO – nanako ve formě horizontálních linií

 GUNOME NANAKO – ve formě rovnoběžných  serpentýn , připomínajících linii kalení čepele japonskéha neče hamon typu gunome.

ŠAKA NANAKO – nanako s velkými vzory raznice

HORIMONO , ČOKOKU – rytina , kterou prováděl často specializovaný řemeslník HORIMONOŠI či KIRIMONOŠI. Provádí se dlátem TAGANE a má celou řadu variant

 KEBORI ,,vlasové rytí” , nazývané též SENBORI ,,linkové rytí”či SUKEBORI ,,základní vlasové rytí” a spočívá ve vysekání tenké linky trojúhelníkovým dlátem ,

 KATAKIRI BORI – provádí se z jedné strany šikmo seříznutým TAGANE , což umožňuje napodobení švihu měnící se tloušťky linky tradiční tušové malby suibokuga.To dává technice i alternativní názvy , jako FUDEBORI (fude = štětec) či EFUBORI  

 KÓSUKIBORI –provádí se půlkulatým rydlem a dosahuje různé šířky linky ( suki znamená   plužení , orbu. ) Obě poslední uvedené techniky korespondují s výrazem TAGANE BAŠIRI ,,běžící dláto” , prchavý styl rytí reflektující tušovou monochromní malbu.

 DŽI BORI – přebývající okolní materiál je odstraněn pomocí TAGANE , na zbývající vysoká místa je doplněno rytí.

ŠIŠIAI BORI – dekor nevyčnívá nad HIRA DŽI , do rovné plochy se počne provádět rytí NIKUBORI , ale nejedná se o zahloubený reliéf ,

 SUKIDAŠI BORI - SUKI DAŠI TAKA BORI – ze základní plochy se odryje pozadí tak , že dekor plasticky vystupuje , jako by plaval. (SUKI DAŠI znamená dosl.,,rytí odškrábáním” , rozuměj pozadí., TAKA BORI pak vysoký reliéf.)Totéž vystihuje i podstatu alternativního výrazu TAKA NIKU BORI.( Podstata vysokého rytí TAKA BORI obecně spočívá v tom , že je materiál dekoru vyšší než HIRA NIKU ) . Distinkce mezi oběma technikami spočívá v okraji MIMI , kdy je okraj u SUKIDAŠI BORI přibližně o stejné tloušťce jako tloušťka dekoru (zahloubený reliéf) v podobě SUKI NOKOŠI MIMI (sloveso suku znamená zde odškrábat , nokosu pak ponechat).

USUNIKU BORI – jen malé množství materiálu je odstraněno , takže dekor je jen o málo vyšší než HIRA DŽI (usui = tenký , niku = materiál , bori = rytí).Tato technika bývá často zaměňována s ŠIŠIAI BORI . Distinkce mezi oběma technikami spočívá  ve více trojrozměrném , jakoby ,,plovoucím” dojmu ŠIŠIAI BORI , daným kombinací nízkého reliéfu a rytiny , takže může být vzbuzen dojem zahloubeného reliéfu , kterým ovšem tato technika není..

FUKABORI – dezén je ponechán , zatímco jeho okolí do hloubky odřezáno (fukai = hluboký , bori = rytí).Podle místa původu , knížectví Mino , se někdy používá i alternativního výrazu MINO NO FUKABORI. NIKUBORI DŽI SUKAŠI – kombinace techniky pozitivní siluety , reliéfně dorývané. Podobnou technikou je MARU BORI SUKAŠI (,,vybrání s kulatým rytím ”) , nazývané též ZENBORI SUKAŠI (,,vybrání s kompletním  rytím” ) , lišící se v tom , že rytina je provedena i včetně MIMI.

IROE - ,,barervný obraz” , dekor je tvořený barevnými kovy , připojenými různým způsobem.Existuje celá řada variant , např.

 SUEMON – (sueru znamená umístit , položit) ,technika spočívá v tom , že se dekor zhotoví zvlášť a poté se připevní na podklad.

TOKIN – pozlátko , plátování.Ačkoliv se dnes provádí především elektrolyticky , původní forma spočívala ve vyžíhání zlata přes rtuťový amalgám  na podklad , na který byl nanesen švestkový ocet a poté byl vysušen.Další výrazy pro tuto techniku jsou YAKICUKE (yaku = žíhat , cukeru = připojit) , KEŠI ZÓGAN, KEŠI TOKIN, MEKKI, KINMEKI a podobně.

RÓZUKE IROE – připájení dekoru na podklad pomocí stříbrné pájky.Starší výraz pro tuto techniku je KABUSE (asi od slovesa kabuseru = nasadit)Pokud se připájel dosti tlustý list  , posléze dorývaný , mluvíme o variantě OKIGANE ,,overlay” ( oku = položit , kane = kov ,dále lze blíže specifikovat , jako např. OKIKIN -,,umístěné zlato” a podobně.)

 UTTORI IROE , KINSEKI , FUKURO ČAKU  , FUKURO GISE (fukuro = pytel kiseru = být oblečen)–technika spočívá v zabalení dekoru do tenkého plátku zlata , přidržovaného rýhami , vyrytými na okraji siluety.

NUNOME ZÓGAN (nunome – vzor látky) Technika spočívá v v příčném a podélném nasekání povrchu podkladu , většinou železa , pomocí dláta TAGANE , takže výsledný efekt připomíná texturu látky , a v zatlačení tenkého drátku či dekoru do ostrých hran , takto vzniklých , pomocí bambusového TAGANE.

SURICUKE ZÓGAN – neliší se příliš od NUNOME ZÓGAN ,ale spočívá v zatření (vtlačení )a následném přeleštění zlatého či stříbrného amalgámu  do ,,vlasového rytí” KEBORI.

ZÓGAN ( dosl. ,,sloní oční bulva”) , mluví se občas i o HON ZÓGAN (hlavní , pravý zógan) pro odlišení od ostatních technik.Do kovového podkladu se dlátem vyseká prohlubeň (schrána) , do které se vloží odlišný kov.(inlej)Rytím vzniklé okraje prohlubně , v klenotnické praxi nazývané hrátky , jsou  po umístění vložky do schrány tlakem prohnuty  směrem dovnitř , takže prohlubeň se nahoru jakoby zužuje , čímž je vložený materiál přidržován v těle tsuby.

HIRA ZÓGAN – (,,plochý zógan”) vložený materiál není vyšší než HIRA DŽI (plocha záštity)

. TAKA ZÓGAN (,,vysoký zógan”) ,zvaný též TAKANIKU ZÓGAN či SUEMONO(,,připojený prvek”) , SUEMON (,,připojený znak”) –vložka inleje je ve vysokém reliéfu.

TEN ZÓGAN – bodový inlej

 SEN ZÓGAN (sen = linka , čára) , forma HIRA ZÓGAN spočívající v tom , že vložený materiál je tenký jeko nit , jak napovídá i alternativní výraz ITOME ZÓGAN (ito = nit).

GOMOKU ZÓGAN – spočívá v nahromadění nasekaných rrátkých úseček na povrchu cuby , takže výsledný efekt může připomínat naváté jehličí.

MONZENI ČIRAŠI , ZENI CUKUŠI –dekor je tvořen starými mincemi , umístěnými jako inlej  či přiletovanými stříbrem.
Takto jsou někdy na HIRA DŽI rozprostřeny i podoby figurek z japonských šachů šógi , mušle , rodové znaky i další náměty.

 HORIKOMI ZÓGAN – zógan vložený do rytiny.

KIN ZÓGAN – inlej vyvedený ve zlatě

SUMI ZÓGAN – (sumi = tuš) –plochý inlej , provedený v kontrastní barvě vůči podkladu

 KAGA ZÓGAN – styl charakteristickéko bohatého inleje , používaného v oblasti Kaga na mečové příslušenství a abumi (třmeny)

KARAKURI – dekor je připevněn k podkladu pomocí kolíčků

 JAKITE ŠITATE – povrch dofinišovaný roztavením kovu

 GAMAHADA –(,,ropuší kůže”) dekor tvořený částečkami stříbra , ,,nacákanými” na povrch cuby.GURI (,,čínská řezba v laku”) – technika spočívá v sendvičovém svaření plátů různobarevných kovů a následné rytiny , ukazující jednotlivé barevné vrstvy jako u stejnojmenné lakové techniky.

MOKUME – na rozdíl od stejnojmenné techniky v železe se zde heterogenně smísí různé kovy , přičemž je třeba dbát na teplotu tání  každého z nich ,takže po vyleštění povrch ukazuje jakoby damaškovou kresbu , vyvedenou ovšem v měkkých kovech.

MOKUME – ocel se překládá  takovým způsobem , aby byla na HIRA DŽI zřetelná textura damaškování , jako hada na čepeli japonského meče.

NIKUOKI –plastické variace na povrchu cuby dané kováním a otlučením kladivem

TEKOCU –části vysoce uhličitého materiálu , zřejmé někdy na železných cubách , obzvláště na MIMI.

KUSARAKAŠI – zpracování povrchu úmyslnou (řízenou) korozí či poleptáním.

KOKUIN –povrch za horka puncován vzorem

ŠIPPÓ –(dosl. ,,sedm buddhistických klenotů”) jamkový email

DORO ŠIPPÓ –cloisonné  matných barev

 

4) SPECIÁLNÍ VÝRAZY SE VZTAHEM K CUBÁM                                  Zpět

ZAIMEI – signovaná tsuba

MUMEI – tsuba bez signatury

O KAKE MEI – propůjčená signatura , pokud mistr povolil signovat vynikající práce svého žáka svým jménem

GIMEI – falešná signatura

DŽIDAI GIMEI – falešná signarura ze stejného období , jako falšovaný originál

DAIMEI - ,,zástupná signatura” , mei signovaný žákem či synem s mistrovým svolením

KAÓ –podpis z kaligraficky komprimovaných znaků , později výraz pro KAKIHAN

KAKIHAN – zmenšená napodobenina otisku  osobního razítka hankó , stejně jako TAGANE MEI se někdy vyskytuje na SEPPA DAI , občas ve vyzlacené podobě.

TAGANE MEI – signatura vysekaná dlátem TAGANE.

SABI – rez , někdy úmyslná s uměleckým záměrěm

KUČIKOMI – hloubková koroze , vždy nežádoucí

WAKIMONO – mečové příslušenství z měkkého kovu , jehož výrobci nepřináleželi k žádné škole , používá se i výraz ,,pouliční rytí” (srov. s ,,domácím rytím” iebori a ,,městským rytím”mačibori)

ŠIREMONO – masově produkovaný , nekvalitní tovar.

INAKA MONO – práce venkovského uměkce.

KENDŽÓ – obecně velice dekorovaný typ cuby , zhotovený k darování coby prezent

HAMAMONO – cuby , zhotovované po polovině 19století čistě na export pro Evropu a Ameriku.

GO HAIRJÓ - ,, dar od šóguna” , termín , objevující se na dokumentech a ukládacích krabicích  TOMOBAKO

TOMOBAKO -,,doprovodná krabice” , ukládací krabice , signovaná tvůrcem uložené tsuby.

HAKOKAKI – popisný text na ukládací krabici TOMOBAKO

MEISAKU - ,,známá práce” , mistrovské dílo

                                                                                                     

                                                                                                                                               Zpět

 

 

Copyright © 2005 Nihonto. All rights reserved.